فایل word مقاله دینامیک پروتئوم انشعابات ریشه برنج در پاسخ به تنش شوری

ارد بخشی از متن فایل word مقاله دینامیک پروتئوم انشعابات ریشه برنج در پاسخ به تنش شوری : محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): سارا حمزه لو – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، گروه بیوتکنولوژیحسین عسکری – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، گروه بیوتکنولوژی چکیده: پیام های درونی و بیرونی حاصل از ریزوسفر منجر به الگوی افتراقی بیان ژن در بافتهای مختلف ریشه ای می گردد. اعمال تیمار شوری بر روی انشعابات مختلف ریشه ای در شرایطی که روابط درونی اندام های گیاهی در نظر گرفته نشود رویکرد موثری در تفکیک ارزش اندام ها در سطح تح

فایل word بررسی عوامل افزایش دهنده تعاملات اجتماعی در طراحی بناهای مسکونی

یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: پیوندهای بین افراد درمحیط ازعواملی است که در گذشته دور تاکنون رکن اصلی طراحی معماری درفضای گوناگون به ویژه درفضای مسکن ،امکان پذیر می سارد. پیشرفت تکنولوژی موجب کاهش ارتباطات شده و انسان مدرن را ازهویت خاص مسکن خود تهی و موجب افزایش فاصله از فرهنگ کهن ایرانی در طراحی گشته است . این مقاله برای نخستین بار عوامل افزایش دهنده تعاملات اجتماعی درطراحی مجتمع مسکونی رابه عنوان رکن اصلی تاثیرگذار مورد بررسی قرار داده است . با تکیه بر شنا

فایل word سطح بندی و تحلیل شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای

س یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاکتعداد صفحات :22چکیده مقاله: دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی درمانی همواره مورد توجه محققان در کشورهای مختلف جهان بوده است. در واقع دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی باعث ارتقای سطح سلامت برای انجام فعالیت های اجتماعی شده و باعث ایجاد فضای رشد و توسعه در جامعه می گردد. خدمات بهداشتی را باید به عنوان یکی از اجزای غیرقابل تفکیک توسعهاجتماعی درنظر گرفت که بایستی دارای اهدا، سیاست ها و برنامه های روشن باشد و قبل از تدوین برنامه ها و انجام اقدامات مناسب برای زدودن نابرابری