پاورپوینت و اسلاید کله سیستیت

لاید های اولیه دانلود پاورپوینت و اسلاید کله سیستیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده استبخشی

فایل word نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار مناطق بیابانی ایران

مقاله: امروزه صنعت گردشگری به دلیل ایجاد فرصتهای شغلی جدید، یکی از پررونق ترین فعالیتهای اقتصادی در جهان محسوب میشود. اکوتوریسم پدیدهای نسبتا تازه در این صنعت است و بسیاری از کشورهای جهان را برآن داشته است که سرمایهگذاریهای عمدهای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند. آنچه که در این نوع گردشگریاهمیت فراوان دارد، بحث پایداری است. صنعت گردشگری بدون برنامهریزی دقیق و توجه به قابلیتهای بومشناختی، محلی، فرهنگی و اجتماعی، مشکلاتی را برای هر منطقه به دنبال دارد. بیابانها بهعنوان یکی از اصلیترین اکوسیستمهای کره زمین میباشند و به خ

فایل word به کارگیری روش قابلیت اطمینان برای بررسی آبشستگی جت های ریزشی

یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاکتعداد صفحات :8چکیده مقاله: پیش بینی و بررسی پدیده آبشستگی در پایین دست سازه های هیدرولیکی نظیر جت های ریزشی آزاد، خروجیکالورت ها، دراپ ها، دریچه های روزنه ای در سدها یا لوله های تخلیه سیالات، مانند لوله های فاضلاب صنعتی و یا شهریکه به درون رودخانه ها تخلیه می گردند، به منظور جلوگیری از فرسایش شدید و خطر افتادن ایمنی و پایداری سازهامری مهم و ضروری است. فرمول های پیشنهادی تجربی برای پایداری جت ها در نظر گرفته می شود که گاهی استفاده ازاین فرمول های ایمنی و پایداری لازم برای سازه را محیا نمی کن