پاورپوینت و اسلاید مسجد جامع بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت و اسلاید مسجد جامع بروجرد

توجه فرمایید.

1-در این مطلب, متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت و اسلاید مسجد جامع بروجرد

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد,در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید, می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه , حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده , به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ,دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت,به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوینت و اسلاید مسجد جامع بروجرد :

اسلاید 1 :

مسجد جامع بروجرد

nعناوین بخشهای مختلف پروژه

n

nبخش اول :  نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد

nبخش دوم  :  بررسی خصوصیات اقلیمی استان وشهرستان بروجرد

nو وضعیت اجتماعی آن

nبخش سوم  :  میراث فرهنگی وآثارتاریخی بروجرد

nبخش چهارم  : معرفی بنا

nبخش پنجم   : مرمت

nبخش ششم   : نقشه ها

اسلاید 2 :

مسجد جامع بروجرد

n

nبخش اول  :

n

nنگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد

nجغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی  اجتماعی

n( 1 ـ 1 )   موقعیت عمومی استان لرستان

n( 1 ـ 2 )  موقعیت شهرستان بروجرد

n ( 1 ـ 3 ) جغرافیای تار یخی استان و  وجه تسمیه بروجردوبانیان آن

n( 1 ـ 4) وضعیت اقتصادی

n( 1 ـ 5)اندیشمندان بروجرد

اسلاید 3 :

مسجد جامع بروجرد

nجغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی

n( 1 ـ 1 )   موقعیت عمومی استان لرستان

nاستان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال 74/1 درصدیعنی یک پنجاه وهفتم ازسطح کل کشوربامساحتی بالغ بر 2/28803 کیلومترمربع درمقام سیزدهم ازنظرمساحت قراردارد.این استان ازجانب شمال به استان مرکزی وهمدان , ازغرب به استان ایلام , ازجنوب به استان خوزستان وازشرق به استان اصفهان محدوداست .

nاستان دارای موقعیتی به شرح زیراست :

طول جغرافیایی استان بین 46 درجه و51 دقیقه و50 درجه و3 دقیقه ازنصف النهارگرینویچ می باشد. بیشترین طول استان ازغرب به شرق است ومسافتی بالغ بر4/338 کیلومتروحداکثرعرض آن ازشمال به جنوب حدود 6 /201 کیلومتراست. جنوبی ترین قسمت آن درعرض 34 درجه و22 دقیقه وشمالی ترین قسمت آن دارای عرض 35 درجه و37 دقیقه است.

اسلاید 4 :

مسجد جامع بروجرد

n( 1 ـ 2 )  موقعیت شهرستان  بروجرد

nاین شهرستان درقسمت شمالی استان لرستان واقع شده است وبا  30  کیلومترمربع مساحت , 2/9 درصدازسطح کل استان رااشغال نموده است . ازنظرطول وعرض جغرافیایی ,  این شهرستان در48 درجه و40 دقیقه طول شرقی و33 درجه و54 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .

nشهرستان بروجردازشمال به ملایرازاستان همدان , ازجنوب به الیگودرزوخرم آباد , ازغرب به خرم آبادوازشرق به اراک ازاستان مرکزی محدودمی گردد . بروجردازلحاظ کشوری جمعا دارای 2 نقطه شهری به نامهای بروجرد ـ اشترینان می باشد.

nب)  جمعیت :

nبراساس سرشماری سال 1375 حدود 6/2درصد کل جمعیت کشور در استان لرستان زندگی می کنند.و تراکم نسبی در این استان 5/56در هر کیلو متر مربع است وجمعیت استان طبق آمار سال 1375 حدود 1584000نفر می باشد.

n طبق سرشماری نفوس ومسکن سال 1375 جمعیت شهرستان بروجرد  316014 نفراست .

n

اسلاید 5 :

مسجد جامع بروجرد

nاین شهرناحیه ایست کوهستانی که درقسمت غربی آن کوههایی قرارگرفته ازشمال غرب به جنوب شرق کشیده شده وآنها عبارتنداز :

n 1 .      گرو به ارتفاع 3627 متر

n2.       اشترانکوه به ارتفاع 4328 متر

n 3.      سفیدکوه که ارتفاع آن فوق 4000 متراست .

nارتفاع بروجردازسطح دریا درحدود1540  متراست وهرقدربه سمت جنوب پیش می رود از    ارتفاع کاسته می شود بطوریکه درسیلاخورارتفاع به 1180 مترمی رسد .

nجهت قبله بروجرد : 34 درجه و 11 دقیقه و 30 ثانیه

n ( 1 ـ 3 )  وجه تسمیه بروجردوبانیان آن

nاستادسعیدنفیسی دراین موردمی نویسدکه بروجرددراصل بروگرد بوده است. ازاین نوع آبادیهاکه درآخرنام آنهاکلمه“ گرد“ آمده بسیاراست مثل دستگرد , داراب گردکه این کلمه معنی ساختن وبنیادنهادن رادارد.

nکلمه “برو“ دراول نام بروجردنیزازریشه بروباربه معنی میوه آمده است مثل برومند. پس بروگردبه معنی ساخت یاآبادی است که درآن میوه وباروبربوده باشد.

nبه قول سعیدنفیسی آبادیهایی که درآخرنام آنهاکلمه گردآمده , دردوره ی ساسانیان ساخته شده اندوبه قولی بانی آن فیروزساسانی بوده است. نخستین کتابی که پس ازظهوراسلام ازبروجردنام می برد “ مسالک الممالک اصطخری “ است. حکیم الملک محمدتقی خان نیزازحصاروخندق وپنج دروازه شهردرنوشته های خودیادمی کند. اوساخت عمارت حاکم نشین شهررامنصوب به محمدتقی میرزای حسام السلطنه می خواندوازباغ شاه دردامنه   تپه ای درشهربخوبی یادمی کندومی نویسد : ( . . . درفصل بهارمی توان گفت که بروجردباصفاترین اغلب شهرهای ایران است وازاین جهت آن را دارالسرور نامیده اند. )

اسلاید 6 :

مسجد جامع بروجرد

nجغرافیای تاریخی لرستان

n

nاقوام مهاجر, در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد در کوهساران زاگرس اسکان یافتند و سرانجام, سرزمین بین‌النهرین (میان دو رود) را تصرف کردند. نام طایفه‌هایی که در زاگرس سکونت داشتند, در آٍثار برجای مانده از سارگن پادشاه مقتدر اکد (دو هزار و بیست و هشت تا دو هزار و سی قبل از  میلاد) آمده است. به استناد کتیبه‌های بابلی, آشوری و ایلامی, ساکنان دامنه‌های کوهساران زاگرس طایفه‌هایی مانند لولوبی, مانایی, کاسی, گوتی, نایدی, آمادا و پارسوا بوده‌اند. تاریخ‌نگاران, در آریایی بودن لولوبی‌ها و مانایی‌ها تردید دارند؛ اما شواهد تاریخی نشان می‌دهند, کاسی‌ها در سال هزار و ششصد قبل از میلاد در لرستان کنونی می‌زیستند و حکومت آنها از شمال و شرق لرستان تا اطراف همدان توسعه داشت. این قوم, در هزاره دوم پیش از میلاد در بابل نفوذ کردند, از حمورابی شکست خوردند؛ اما عاقبت در بابل مستقر شدند و دومین سلسله شاهان بابل را تأسیس کردند. انقراض کاسیان در هزاره دوم پیش از میلاد, با یورش دولت مقتدر ایلام صورت گرفت. در نتیجه, کاسی‌ها به زاگرس عقب نشستند و خراجگزار ایلام شدند و آنها در برابر توسعه‌طلبی آشوری‌ها, در مناطق شرقی, مانند سدی مقاومت کردند. قدرت این قوم کوه‌نشین به حدی رسید که شاهان سلسله هخامنشی هنگامی که از فارس به شوش یا از بابل به اکباتان می‌گذشتند, هدیه‌هایی برای ایلات کوهستانی بین راه می‌فرستادند تا مسیر آنها را امن نگاه دارند. در دوره‌های بعدی ساکنان این نواحی به ‌طور موقت مغلوب اسکندر مقدونی شدند. در دوره ساسانیان, پشتکوه و پیشکوه را شخصی از خاندان معروف هرمزان اداره می‌کرد. آخرین فرمانروای این خاندان, همان هرمزان بود که به اسارت سپاهیان عرب درآمد. عرب‌ها در سال شانزده هجری قمری پس از فتح حلوان, نواحی

اسلاید 7 :

مسجد جامع بروجرد

nشمالی لرستان را گرفتند و در سال بیست و یک هجری قمری, نهاوند و قسمت جنوبی لرستان را نیز به تصرف خود درآوردند. در سال بیست‌ودو هجری قمری, هنگامی که (عمر) سرزمین‌های گرفتهشده را در میان لشکریان  کوفه و بصره تقسیم  می‌کرد,  لرستان ضمیمه حوزه کوفه شد و  از  آن پس جزو

nایالت جبال (عراق عجم) درآمد و تا میانه سده چهارم هجری, حکمران این منطقه یا از بغداد یا از کوفه تعیین می‌شد. در همین قرن, حسنویه  کرد  این منطقه را به تصرف خود درآورد.  و خاندان او تا سال

n پانصد هجری  قمری بر لرستان تسلط داشتند.مقارن استیلای مغول  بر ایران, لرستان به دو قسمت لر بزرگ و لر  کوچک تقسیم شد. هر یک از این دو قسمت از پیش از استیلای مغول تا مدت زمانی پس از انقراض ایلخانان, امرای نیمه مستقل داشتند. اتابکان لر بزرگ اصلاً  از کردان شام بودند که از حدود نیمه قرن ششم هجری از راه آذربایجان رهسپار ایران شدند و در حدود اشترانکوه و جلگه‌های شمالی آن اسکان گزیدند پایتخت اتابکان لرستان در شهر ایذج(مال امیر) بود. خرابه‌های فراوانی از آن دوره باقی مانده که بیشتر آنها به دوره ساسانیان مربوط است و هنوز در این محل دیده می‌شوند. اتابکان لر بزرگ تا نیمه اول قرن نهم هجری حکومت  کردند (پانصد – هشتصد و بیست و هفت هجری قمری) و آخرین آنها که غیاث‌الدین کاووس نام داشت, به دست سلطان ابراهیم‌بن شاهرخ تیموری بر افتاد و سلسله  او منقرض شد.اما اتابکان لر کوچک (پانصد وهشتاد- هزار وشش هـ.ق) که چندین امیر معتبر داشتند و حکومتشان نیز طولانی‌تر بود, هیچ وقت اهمیت و اعتبار لر بزرگ را پیدا نکردند. اتابکان لر کوچک موقعیت خود را تا زمان صفویه حفظ کردند و حتی حکومت خود را تا غرب کوه‌های پشتکوه توسعه دادند. آخرین فرد این سلسله شاهوری نام داشت که در سال هزار و شش  هجری قمری به فرمان شاه عباس اول کشته شد و سلسله او نیز بر افتاد بدین گونه حکومت لرستان به حسین نامی محول شد و خاندان این والی تا اوایل روی کار آمدن سلسله قاجار, بر لرستان حکومت کردند. از آن پس حکومت پشتکوه را گاه حکام بروجرد و زمانی حکام شوشتری به عهده داشته‌اند

اسلاید 8 :

nوضعیت اقتصادی مردم بروجرد

nشهرهایی است که همیشه داد و ستد در گذرهای بازار آن از رونق ویژه ای برخوردار بوده است.  مسگری , جاجیم بافی گلیم بافی , صابون پزی , صنایع دستی ورشو و ; از پرآوازه ترین تولیدات محلی بروجرد محسوب میشوند. ورشو سازی شاخص ترین صنایع دستی بروجرد است که امروزه کمتر بدان توجه میشود و ضرورت یک برنامه تعلیم و ترویج گسترده را می طلبد. آبخوری , سینی و فنجان ,

nسماور و ; از تولیدات متنوع ورشویی هستند که هم اکنون نیز در بروجرد عرضه میشوند. 

اسلاید 9 :

nدر شهرستان بروجرد تا پایان سال 1381 , بیش از 311 واحد صنعتی به مرحله تولید رسیده اند که تعداد  6458 نفر در این واحد ها مشغول به کار هستند. وضعیت بروجرد نسبت به استان از لحاظ واحدهای فعال استان 315 % , از نظر سرمایه گذاری 40 % و از نظر اشتغال 306 % میباشد. لیست واحدهای بزرگ  :

اسلاید 10 :

        اندیشمندان بروجرد :

          شهر بروجرد در طی تاریخ کهن خود , اندیشمندانی را در دامان خود پرورانده است که “سید بحرالعلوم” (سید محمد مهدی ‌بن‌سید‌مرتضی بحرالعلوم) و ” آیت اله العظمی سید حسین طباطبایی بروجردی” از آن دسته‌اند که همیشه مایه افتخار جهان اسلام بوده‌اند. از اندیشمندان و هنرمندان معاصر بروجرد میتوان به دکتر سیدجعفر شهیدی, دکتر عبدالحسین زرینکوب, استاد عبدالمحمد آیتی,لوریس چکناوریان, روانشاد مهرداد اوستا و خوشنویس معاصر جواد بختیاری اشاره کرد. آرامگاه محمدباقر صامت , یکی از چند شاعر معاصر بروجردی نیز در پارک صامتیه واقع است.

n

nمرجع شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره )

nاز بزرگترین مفاخر , بزرگان و فقیهان شهرستان بروجرد , حضرت آیت الله العظمی بروجردی است . که از هر گونه توضیح و تفسیری بی نیاز می باشد و نوشته هایی از این دست تنها چون سایه هایی است در حواشی بی کرانکی آفتاب .

nدکتر سید جعفر شهیدی

nاستاد دکتر شهیدی که در شمار افتخارات فرهنگی و علمی کشور جای دارد , از جمله فرزانگان بروجرد است . او سالها در نجف اشرف و قم به فقه و اصول پرداخته , تا مرحله اجتهاد پیش رفت سپس مراتب دانشگاهی  را پشت  سر نهاد و  تاکنون  حدود  25  سال  است   که

nریاست مؤسسه لغتنامه دهخدا را به عهده دارد.

لینک کمکی