فایل word مقاله مدلسازی تنوعی از پدیده های پویا در جمعیت هائی از ارگانیسم های پیچیده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدلسازی تنوعی از پدیده های پویا در جمعیت هائی از ارگانیسم های پیچیده :

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات:25

نویسنده(ها):

آرش رحمان – استادیار, گروه مهندسی کامپیوتر (نرم افزار), واحد رودهن, دانشگاه آزاد ا
سعید ستایشی – دانشیار, گروه مهندسی هسته ای, دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک, دانشگاه

چکیده:

بدلیل پیچیدگی ذاتی ارگانیسم های حیات, امکان انجام آزمایش در جهت شناسائی و تحلیل پدیده های پویای جمعیتی (مرتبط با آنها) محدود بوده و منجر به آن شده است که محققان با بکارگیری مدل های محاسباتی و مصنوعی به مطالعه جنبه های ضروری و متفاوت آنها روی بیاورند. که بدین ترتیب استفاده از فناوری حیات مصنوعی مطرح شده است. این روش اجازه می دهد تا در مدل ها مصنوعی که از عامل های محاسباتی تشکیل شده, آزمایشاتی تحت شرایط آزمایشگاهی و با مشخصات مختلف انجام گرفته و در نهایت نتایج, مشاهده, اندازه گیری و تحلیل شوند. این مقاله درصدد بحث در مورد شناسائی و تحلیل فرایند های تکاملی و پدیده های پویا در جمعیت هائی از ارگانیسمهای حیات با طرح مدلهای ریاضی و بهره گیری از مدلهای شبیه سازی شده است. قصد آن است که ظرافتها و مهارتهایی که در چنین مدلهایی وجود دارد-که منجر به درک بهتر سیر تکامل در حیات می شوند- آشکار و شناسائی شوند. بر همین مبنا مدلی از تولید مثل (تکثیر), رقابت بر سر دستیابی به منابع و شکار مطرح شده و با استفاده از مدلهای ریاضی و شبیه سازی شده مورد تحلیل و مقایسه (راست آزمائی) قرار گرفته است. یافته ها حکایت از آن دارد که مدلهای (ریاضی و شبیه سازی شده) دارای مشابهت رفتاری بوده و فناوری حیات مصنوعی راه حلی کارا برای شناسائی و تحلیل فرایندهای پیچیده و پدیده های پویای جمعیتی است.

لینک کمکی