فایل word مقاله کاربرد صدای قلب به عنوان بیومتریک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد صدای قلب به عنوان بیومتریک :

تعداد صفحات:14

چکیده:

دراین مقاله به معرفی یک ییومتریک جدید برای تشخیص هویت بااستفاده ازسیگنالهای صدای قلب می پردازیم. این سیستم شامل یک گوشی ضربان سنج الکتریکییک کامپیوترمجهز به کارت صداو یک نرم افزار کاربردی می باشد. این سیستم به استخراج ویژگی های مبنی برآنالیزهای سپسترال وشکل بندی ویژه که به همراه مدل ترکیبی گاسیون می باشد می پردازد.آزمایشات نشان داده اندکه یک رابطه دقیق بین مشخصه های متفاوت و برنامه پیشنهادی وجود دارد که این آزمایشات بایستی در حوزه های فرکانسی صدای قلب و طبق الگوریتم های طبقه بندی شده مورد پردازش قرار گیرد تا بتوانند یک تشخیص 99% دراختیار قرار دهند. در نهایت دراین مقاله به استفاده ازاین سیستم ها درتشخیص هویت افرادبه عنوان رمز عبوری استفاده خواهیم کرد

لینک کمکی