فایل word مقاله بازخوانی اصول و تفکرات حاکم طراحی منظر پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بازخوانی اصول و تفکرات حاکم طراحی منظر پایدار :

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

فریال احمدی – دانش آموخته معماری و کارشناسی ارشد معماری منظر دانشکده هنر و معماری-
علی رضا صادقی – دانش آموخته معماری و دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشکده هنر و م
دکتر محمدرضا پورجعفر – دانشیار دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شهر بستری است که وقوع دیدارها را میسر می سازد. آنچه درحال حاضر حائز اهمیت است به مخاطره افتادن پیوند شهر, در حضور بی حد و مرز اتومبیل و گسترش بی رویه ی شهرنشینی ها, باگستره ها و مناظر طبیعی است که روزگاری بستر شکل گیری خاطرات جمعی و فردی آدمیان و روایت کننده ی زندگی آن ها در طی سالیان متمادی بوده اند. باید به این مهم معترف بود که منظر, طبیعت بومی هرملتی است که با پرداخت ذهنی و جسمی شکل گرفته است. سواحل دریاها, رودخانه ها, تپه ها و مانند آن ها که روزگاری هویت یک ملت بودند, اینک در غیاب سیاست و مدیریت صحیح شهری به ورطه ی نابودی کشانده شده اند. در این بین به نظر می رسد بهره گیری از اصول طراحی منظر پایدار در طراحی مناظر طبیعی می تواند این گستره های هویت ساز را به جایگاه والا و اصلی خود باز گرداند. از اینرو این نوشتار, با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و استفاده از شیوه تحقیق مرور متون و منابع, بر آن است تا به بازخوانی اصول و مفاهیم مرتبط با طراحی منظر پایدار بپردازد.

لینک کمکی