فایل word بررسی سیر افول طرح های اسلامی در بناهای شهری (نمونه موردی: مسجد ولیعصر (عج) تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی سیر افول طرح های اسلامی در بناهای شهری (نمونه موردی: مسجد ولیعصر (عج) تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ایران در تاریخ اسلام یکی از مراکز برجسته ی هنر اسلامی بوده و معماری اش از غنی ترین موارد موجود است. معماری سنتیبه خصوص معماری معابد و به ویژه مساجد, تصویری است از جهان یا انسان در ابعاد جهانی اش. شکل های مورد استفاده درمعماری از مفهوم سنتی ریاضیات, به خصوص هندسه و اشکال هندسی, جدایی ناپذیرند. مبنای درک معماری سنتی اسلامی, کهعملاً اصول معماری مقدس را از مسجد به تمام واحدهای دیگر معماری و دست آخر به طراحی شهرک و شهر بسط می دهد, رابطهی موجود بین جهان, انسان به مفهوم سنتی آدم و معماری است. این رابطه ضمناً به واسطه ی اصل الهی که منبع تمام این حقایقاست حفظ شده و ریشه در آن دارد. از دیدگاه سنتی می توان گفت انسان و جهان خود نمونه هایی از "هنر مقدس" هستند. هدفاز این پژوهش نفوذ به مفاهیم درونی معماری اسلامی سنتی ایران و بررسی چرائی کم رنگ شدن طرح های اسلامی در بناهایمذهبی شهری می باشد.

لینک کمکی