فایل word بررسی علل زمین لغزش در غرب استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی علل زمین لغزش در غرب استان مازندران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ناپایداری شیب ها پدیده ای متدوال در ایران می باشد که هر ساله خسارات مالی فراوان و گاهی اوقات نیز خسارات جانی به کشوروارد می سازد. به طور کلی زمین لغرش ها نسبت به سایر بلایای طبیعی, قابل پیش بینی تر و مدیریت پذیرترند به گونه ای کهدر صورت شناخت پتانسیل زمین لغزش ها در کشور می توان استراتژی مناسبی بر اساس پرهیز از آنها , همزیستی و یا مقابله بااین پدیده در نقاط مختلف تدوین نمود.در این راستا در این مقاله سعی به بررسی و مشخص نمودن عوامل زمین لغزش با برداشتهای میدانی و استفاده از عکس های هوایی و نقشه های توپوگرافی در غرب استان مازندران گردیده که نتایج بررسی ها نشاندهنده این بوده که 98% از حرکت های توده ای ثبت شده از نوع زمین لغزش (حرکت چرخش و انتقالی) همواره با خسارتسنگین بوده است و تنها 2% مربوط به حرکت خزش و یا سولیفلکسیون بوده است % 71 از زمین لغزش ها در عرصه های با تغییرکاربری (جنگل به مرتع , زراعت و مسکونی) رخ داده است. 38% % در زمین لغزش های کوچک اتفاق افتاده , احداث جاده بر رویعرصه شیب دار عامل اصلی آن بوده است 79 % از زمین لغزش های اتفاق افتاده عمدتاً بزرگ و سطوح چند ده هکتاری را در برگرفته است که عمدتاً تغییر کاربری از علل اصلی آن می باشد. 27 % از زمین لغزش های ثبت شده منحصراً بر روی سازند شمشکبا لیتولوژی شیل , سیلت استون , مارن و رس اتفاق افتاده است . سایر موارد و بر روی دیگر سازندها با لیتولوژی مشابه یارسوبات دوران چهارم رخ داده است .

لینک کمکی