فایل word بررسی علل و پیامدهای ناشی از پدیده خزش روستایی (مورد مطالعه: روستای گلمغان اردبیل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی علل و پیامدهای ناشی از پدیده خزش روستایی (مورد مطالعه: روستای گلمغان اردبیل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر به علت توسعه سکونتگاه ها و سیل مهاجرتی به طرف آنها شاهد خزش سکونتگاه ها بودیم که یکی از مسایل مهم روز دنیا می باشد. در این بین سکونتگاه های ایران به طور اعم و روستاهای شهر اردبیل بطور اخص از این امر مستثنی نبوده است. روستای گلمغان اردبیل یکی از این سکونتگاه هاست که در پی گسترش فیزیکی آن به شهر اردبیل ادغام شده است. در همین اثنا هدف تحقیق بررسی علل و پیامدهای ناشی از پدیده خزش روستای گلمغان می باشد. این پژوهش از نظر روش شناسی, قیاسی و به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. جهت گردآوری داده ها از طریق مطالعه ی کتابخانه ای (مطالعه کتابها, مقاله ها, گزارش ها, اسناد, سالنامه های آماری و ...) و روش میدانی (مشاهده) استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که موجود عوامل همچون تحولات جمعیتی, نزدیک به شهر اردبیل, ایجاد تغییر در کاربری اراضی به مسکونی و صنعتی, و ... باعث ایجاد تغییر در الگوی روستایی روستای گلمغان شده که این تغییرات همچون, رشد بیش اندازه روستا و ملحق شدن این روستا به شهر اردبیل, تغییر کاربردی اراضی (مسکونی, صنعتی, خدماتی), عدم تبعیت از الگوی شکل و فرم منظم, تغییر در وسعت روستا و تعداد محلات و ... شده است.

لینک کمکی