فایل word بررسی عملکرد بحرانی برجهای خنک کن تر و جلوگیری از طراحی غیراقتصادی برج های مزبور با هدف ممانعت از هدر رفت انرژی و حفاظت از محیط زیست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عملکرد بحرانی برجهای خنک کن تر و جلوگیری از طراحی غیراقتصادی برج های مزبور با هدف ممانعت از هدر رفت انرژی و حفاظت از محیط زیست :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا به اهمیت و چگونگی انتخاب برج های خنک کن تر توسط کاتالوگ ها و جداول تصحیح ارایه شده توسط سازندگاناشاره گردیده و سپس به نحوهی صحیح بدست آوردن جداول ضریب تصحیح و مشکلات و ایرادات جداول ارایه شده توسط سازندگان پرداختهشده است؛در ادامه ی بحث نیز به راهکارهای اصلاح این رویه غلط و ایرادات موجود در این جداول و همچنین تأثیری که عدم کارایی برج خنککن تر می تواند در افزایش مصرف انرژی و تخریب محیط زیست داشته باشد اشاره شده است.

لینک کمکی