فایل word بررسی عملکرد لوله حرارتی در کلکتورهای خورشیدی متمرکزکننده بمنظور بهبود کارایی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عملکرد لوله حرارتی در کلکتورهای خورشیدی متمرکزکننده بمنظور بهبود کارایی آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

انرژی خورشید منبع اولیه تمامی انرژی های موجود در طبیعت است, به بیان دیگر تمامی انرژی ها از آن ناشی می شوند. از این رو تبدیلمستقیم انرژی خورشید به انرژی های قابل استفاده امر بسیار مهمی است. تجهیزات حرارتی خورشیدی بسیاری وجود دارند که از آن جملهکلکتورهای متمرکز کننده هستند که سیال را به دمای 100 تا 400 درجه سانتی گراد می رسانند. از آنها برای کاربردهای مختلفی مانند تولیدتوان, تولید بخار صنعتی و تولید آب داغ استفاده می شود. از آنجایی که در کلکتورهای متمرکز کننده سهموی می توان به دماهای بالا دستیافت, بنابراین از آنها بیشتر در تولید بخار استفاده می شود. کلکتورهای متمرکز کننده سهموی خطی شامل متمرکز کننده و یک لوله دریافتکننده حرارت هستند. سیستم پوشش انتخابی سطح لوله ها از اتلاف انرژی (همر فتی و تشعشعی) از آنها جلوگیری می کند و عملکرد کلکتور راافزایش می دهد. همچنین یک مجرای خلا جهت کاهش اتلاف حرارتی و همچنین کاهش خوردگی سطح متمرکز کننده, ایجاد می شود.سیستم دیگری نیز برای ردیابی تابش خورشید در کلکتورها استفاده می شود. در این مطالعه, دو نوع متفاوت از پوشش ها ی شیشه ای بصورتمحاسباتی تحلیل شده اند: (الف) پوشش تک لایه شیشه ای بر روی دریافت کننده, (ب) پوشش دو لایه شیشه ای بر روی دریافت کننده. با توجهبه نتایج بدست آمده راندمان متمرکز کننده خورشیدی تابعی از شدت تابش می باشد و متمرکز کننده با یک پوشش شیش های بر روی لولهجاذب بیشترین راندمان را دارد.

لینک کمکی