فایل word بررسی عوامل تاثیر گذار بر حس مکان در راحی معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل تاثیر گذار بر حس مکان در راحی معماری :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

محیط از جنبه های کالبدی و اجتماعی به صورت توام ساخته شده است. انسان ها مکان های اطراف خود را خلق می کنند و مکان مستقل از انسان معنا ندارد. رابطه بین انسان و مکان رابطه ای سوداگرانه است. افراد چیزهای مثبت و منفی را از محیط گرفته و یا به آن پس می دهند. که این بده بستان بر محیط و انسان تأثیر می گذارد. افراد وقتی وارد یک فضا یا یک مکان می شوند حسی به آنها دست می دهد. این حس ممکن است شادی, غم, ترس و ... باشد که با توجه به تجربه ی اشخاص متفاوت است. این حس بگونه ای است که فرد هربار وارد آن فضا می شود همان حس به او دست می دهد. گاهی یک حس از یک مکان برای اکثر مردم که از یک فضا مواجه می شوند یکسان است که می توان از آن به عنوان حس جمعی یاد کرد که بیشترین تأثیر را در شناخت قبل از طراحی محیط دارد. با شناخت عوامل پایه ای تأثیر گذار در به وجود آمدن حس مکان می توان اثری خلق کرد که در طول زمان پایدار بماند.

لینک کمکی