فایل word بررسی عوامل و علل کمبود منابع آبی ایران در سالهای اخیرمطالعه موردی: کشور ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل و علل کمبود منابع آبی ایران در سالهای اخیرمطالعه موردی: کشور ایران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مقاله حاضرکه تحت عنوان "بررسی عوامل و علل کمبود منابع آبی ایران در سالهای اخیرتدوین" شده ؛ علاوه بر معرفی برخیشاخص های معتبر تعیین بحران آب, به بیان و قیاس اهم معضلات و چالش های امروز جهان و ایران در خصوص دسترسی به منابع آب پایدارجهت مصارف گوناگون پرداخته است. همچنین, در نهایت به ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله و پیشگیری از وقوع شرایط نامطلوب اجتماعی سیاسی و اقتصادی ومحیط زیستی ناشی از عدم مدیریت صحیح و استفاده بهینه از این منبع حیاتی که منجر به کمبود آن شده است,می پردازد.همچنین روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانه ای است .و تا جایی که امکان داشته از کتب و سایت های مرتبط با موضوع مطالب بارعایت امانت , استفاده شده است که توجه به مطالب آن ما را در داشتن محیط زیستی پاک نیز یاری خواهد کرد.

لینک کمکی