فایل word بررسی فعالیت گسل ورزقان با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی فعالیت گسل ورزقان با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

زلزله علاوه بر خسات های جانی و مالی , تغییراتی هم در روی سطح زمین ایجاد می کند .شواهد ژومورفیک یکی از راههای بررسی این فعالیت ها می باشد . در این پژوهش برای دستیابی به اهداف مورد نظر, از شواهد و پدیده های زمینی وبرای تجزیه و تحلیل از روش های آماری هم بستگی وتوصیفی استفاده می شود. هم چنین با استفاده از داده های لرزهنگاری دستگاهی,نقشه توزیع کانون زمین لرزه ها ترسیم می شود. مطابق بازدیدهای میدانی, در بخش های مختلفمنطقه, پدیده های ژئومورفولوژیکی متعددی وجود داردکه ناشی از فعالیت های تکتونیکی گسل می باشد. در اثر حرکاتعمودی گسل چین خوردگی, پرتگاه های گسلی و غیره بوجود آمده است و در اثر حرکات امتدادی گسل پدیده انحرافآبراهه ها در نقاط مختلف به وجود آمده است. وقوع زمین لرزه مرداد ماه 1391- اهر- ورزقان وهمچنین وقوع تعدادیزمین لرزه با گذشت چند سال از وقوع زلزله های اصلی در منطقه نشانه دیگری از فعال بودن این گسل است.

لینک کمکی