فایل word بررسی کانی شناسی, سنگ شناسی و زمین شناسی محدوده ی اکتشافی ناریگان به منظور اکتشاف عناصر نادر خاکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی کانی شناسی, سنگ شناسی و زمین شناسی محدوده ی اکتشافی ناریگان به منظور اکتشاف عناصر نادر خاکی :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بررسی های مختلف انجام شده بر روی کانسارهای منطقه معدنی بافق نشان می دهد که آپاتیت های این منطقه از نظرنسبتاً غنی هستند. محدودهی اکتشافی ناریگان در قسمت جنوبی محدوده های معدن (REE) محتوای عناصر نادر خاکیاسفوردی و لکه سیاه که از نظر این عناصر غنی تشخیص داده شده اند؛ قرار دارد. در منطقه ناریگان وجود توده نفوذیگرانیتوییدی نیمه ژرف موسوم به گرانیت ناریگان به عنوان منشا کانه زایی و سیستم درزه و سیستم گسل و درزه های فراوان درپیرامون توده, شرایط مناسبی را جهت تشکیل رگه های فلزدار ایجاد نموده است. ازین نقطه نظر و بررسی های منشا سنگ هایاین محدوده ها که باهم همخوانی دارد, احتمال وجود عناصر نادر خاکی در معدن آهن ناریگان و محدوده ی اطراف آن نیز وجود دارد.

لینک کمکی